Skontaktuj się z nami po darmową analizę Twojego długu

Napisz do nas
Napisz do nas

Sterling Debt Recovery specjalizuje się w windykacji międzynarodowej (B2B) i odzyskiwaniu należności za zaległe faktury szybko i efektywnie. Zatrudniamy inteligentnych, entuzjastycznych windykatorów, którzy są zorientowani na osiąganie wyników dla naszych klientów oraz zachowanie profesjonalnego wizerunku podczas całego procesu.

  • Zasada „No Win – No Fee” czyli klient płaci tylko za efekt!
  • Brak opłat z góry
  • Praktycznie darmowa usługa. Zazwyczaj do kwoty długu można doliczyć opłaty dodatkowe, tak aby to dłużnik pokrył należność za całość lub większość kosztów naszej usługi
  • Osobisty kontakt i regularne aktualizacje o stanie postępowania od dedykowanego agenta
  • Szybkie przekazanie odzyskanych pieniędzy przelewem bankowym na konto klienta
  • Większość długów odzyskiwana bez konieczności działań prawnych

Zależy nam na rozwijaniu długotrwałych relacji partnerskich z naszymi klientami. Dlatego też nasza usługa skupia się na uzyskaniu jak najbardziej zyskownego dla naszych klientów wyniku – w każdym przypadku, z którym mamy do czynienia. Unikalna struktura naszej firmy pozwala nam odzyskać większość długów bez konieczności działań prawnych. W przypadkach gdy interwerncja prawna jest konieczna, działamy w sposób o wiele bardziej obiektywny i kosztowo optymalny niż tradycyjne kancelarie prawne.

Sterling Debt Recovery odzyskuje międzynarodowe długi w sposób zapewniający naszym klientom największą opłacalność. Zatrudniamy dobrze wykształconych windykatorów, którzy działają profesjonalnie i konsekwentnie osiągając doskonałe wyniki oraz zachowując profesjonalny wizerunek firmy podczas całego postępowania.

Nasze cele to:

  • Uzyskać jak najlepszy wynik finansowy dla naszego klienta
  • Zachować w pełni profesjonalny wizerunek
  • Przekazać klientowi przydatne informacje zwrotne i porady
  • Ułatwić klientowi współpracę z nami

Różni dłużnicy lepiej reagują na różne formy komunikacji, więc podczas gdy skupiamy się na negocjowaniu płatności przez telefon, wykorzystujemy również tradycyjne listy, e-maile oraz w stosownych przypadkach faks i smsy.

Podczas gdy wielu dłużników można zakwalifikować do dwóch grup: “nie może zapłacić” lub też “nie chce zapłacić”, są również tacy, którzy uważają, że „​​płacić nie powinni”. Sterling bada wszelkie fakty i informacje o działalności firmy dłużnika – aby wyjaśnić mu jasno i wyraźnie, że kwestionowanie długu jest bezpodstawne oraz przedstawić im konsekwencje grożące w wypadku braku płatności. W niektórych przypadkach w celu rozstrzygnięcia sporu zmuszeni jesteśmy eskalować proces egzekucji zadłużenia do naszego prawnika*. Zazwyczaj egzekucja obywa się bez potrzeby procesu sądowego. Nasi doświadczeni windykatorzy negocjują z dłużnikami typu “nie może zapłacić” i “nie chce zapłacić” w sposób optymalny, aby windykować dług tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe. Zagrożenie postępowaniem sądowym i egzekucyjnym zwykle przynosi efekty u dłużników typu „nie chce zapłacić” i prowadzi do pomyślnej spłaty zadłużenia.

W przypadku gdy Sterling nie ma możliwości polubownego odzyskania długu, możemy zalecić eskalację prawną długu naszemu departamentowi prawnemu*. Kiedy zaś uważamy, że postępowanie sądowe jest zalecane, skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia procesu, potencjalnych kosztów i prawdopodobieństwa sukcesu. Większość kancelarii prawnych uważa, że ​​sukces to wygrana w sądzie – ale dla klienta niekoniecznie będzie to oznaczać odzyskanie pieniędzy, a koszty działań prawnych mogą przekroczyć wartość odzyskanego długu. W Sterling naszym celem jest osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego dla naszego klienta, dlatego też wnikliwie analizujemy szanse skutecznego egzekwowania, koszty oraz ryzyko związane ze sporem w sądzie podczas udzielania porad dotyczących podejmowania działań.

* Sterling Debt Recovery używa niezależnego adwokata zewnętrznego. W niektórych przypadkach możemy zaangażować lokalną ekspertyzę w zależności od lokalizacji dłużnika.